תהליך העבודה

תהליך העבודה מורכב, ברובו, מחמישה שלבים:

workflow

1. הגדרת צרכים – מפגש ראשוני לבירור הצורך הארגוני בתהליך: מה המצב הקיים, מהו המצב הרצוי, מה הוביל לצורך, מה התוצאה הרצויה.. בנוסף, יוגדרו מדדים שיצביעו על שיפור.

2. היכרות – על מנת שאוכל להבנות תהליך המותאם לך, ליחידתך, למנהליך ועובדיך אקיים היכרות בתחומים הבאים ונוספים:

  • תחום העיסוק של החברה והשוק בו היא פועלת
  • עבודת היחידה, מנהליה ועובדיה
  • מאפייני מרכזים של העובדים- דוגמאות מתהליכי למידה / פיתוח קודמים
  • העוצמות והאתגרים שבעבודה
  • תהליכים נוספים שמתקיימים ביחידה ובחברה הקשורים לתהליך או למשתתפים

3. הבניית תוכנית פעולה – לאור ההיכרות אבנה תוכנית המפרטת את הפעילויות המתוכננות, על כל שלבי היישום וההטמעה. התוכנית נבנית בהתאם לצורכי הארגון והמטרות שהוגדרו, תרבות הארגון, ואופי הלמידה המותאמת למנהלים והעובדים. ניתן דגש לשילוב התכנית עם תהליכים ארגוניים קיימים, לצורך מינוף התוצאות.

התוכנית יכולה להכיל מגוון מתודות ללמידה:

  • סדנאות
  • ליווי אישי
  • ערכות הדרכה- להובלה על ידי מנהלים

4. יישום תוכנית הפעולה – היישום יבוצע על פי המסגרות והתכנים שהוגדרו בתכנית הפעולה. להשגת תוצאות מיטביות נייצר התאמות ושינויים תוך כדי תנועה- תמיד בשיתוף והתייעצות עם מוביל / מלווה התהליך.

5. סיכום והמלצות להמשך – במפגש הסיכום נתבונן בנקודת המוצא של התהליך אל מול המצב הנוכחי ונפיק לקחים להמשך. לאור המפגש שלי עם הארגון והיחידה אשתף בהמלצותי להמשך הפעילות שתתקיים על ידי מנהל מוביל או כל גורם אחר שיוכל לקיים המשכיות והטמעה ללמידה.

 

גם תהליכים נוספים בארגון יתחילו משלב ההיכרות וזאת מאחר וכל יחידה שונה, כל קבוצת עובדים היא אחרת, ובכל תקופה הארגון במצב אחר ובעל צורך חדש.

 

עדיין אין תגובות

התגובות סגורות.

כתובת טרקבק |