Feb 20 2018

האם אתם רואים את עצמכם כמנהיגים?

עד כמה נח לכם, כמנהלים, לראות בעצמכם מנהיגים?

האם מנהיגות היא חלק מהיומיום שלך? כנראה שיותר משחשבת…

לפעמים נראה שמנהיגות היא דבר גדול ולא מושג, לכן מרבית המנהלים לא רואים עצמם ככאלה.

סרטון קצר (6 דקות!) של TED מזכיר לנו שמנהיגות והשפעה הם גם ברגעים הקטנים.

 

עדיין אין תגובות

Feb 06 2018

לחזק את הנבחרת – 2 שלבים לקידום עבודת הצוות בהנהלה שלך

הנהלה היא ללא ספק חוד החנית שמוביל את הארגון. לכל הנהלה סגנון, נורמות וקודי התנהלות שונים. בכל המקרים להנהלה שפועלת בתיאום וסנכרון לעבר מטרות ברורות ומשותפות, השפעה מכרעת על הישגי הארגון והתוצאות העסקיות.

ישנם מגוון אתגרים שמנהלים מתארים בפנינו בניהול הנהלות. המרכזיים שבהם:

 • נקודת מבט לוקאלית על חשבון מערכתית – נקודת המבט של כל חבר הנהלה רואה את צרכי, אילוצי ואתגרי היחידה שתחת ניהולו ופחות את המאמץ המשותף, התלות והראייה המערכתית. מכאן נוצרים מצבים שבהם יחידה אחת מתקדמת ללא תאום או על חשבון אחרות.
 • העדר כיוון משותף וממוקד- לא ברור האם להנהלה יש מטרות משותפות ואם יש – עד כמה הן באות לידי ביטוי בקבלת ההחלטות והתפקוד היומיומי של כל חבר הנהלה. בנוסף, עולים פערי ציפיות בנוגע לתחומי אחריות וסמכות של כל אחד מחברי ההנהלה. הדבר מוביל להתנהלות לא יעילה בין היחידות השונות ולקונפליקטים בין חברי ההנהלה.
 • החלטות מתקבלות “למעלה” – מנהלים “עולים” אל מנהל בכיר לפתור בעיות שניתן לפתור בינם לבין עצמם. המחירים הם בתהליכים שמתעכבים או בכך שהמנהל הבכיר הופך ל”צוואר בקבוק” ומוצא עצמו משקיע זמן יקר בדברים שאין הכרח שיהיה מעורב בהם.
 • פוליטיקה על חשבון התנהלות עניינית – ויכוחים ויחסי כוחנות שמרחיקים את ההנהלה מעיסוק בעיקר, ומשאירים אותה עסוקים במערכות היחסים.
 • הימנעות מקבלת החלטות – הנהלה שמתנהלת באוירה חיובית ונעימה, אך נמנעת מלקחת אחריות ולקבל החלטות. מצב דומה הוא כשהחלטות שמתקבלות, אך לא מגיעות ליישום בפועל. באופן הזה החברה דורכת במקום, כלומר- הולכת אחורה…

 

איך מקדמים את עבודת הצוות בהנהלה באופן שיסיר את הגורמים המעכבים ויאפשר קידום אפקטיבי של הארגון?

התשובה נחלקת לשני שלבים : 1. זיהוי 2. מיקוד.

 1. זיהוי: זיהוי רמת התלות ההדדית הקיימת בהנהלה לאור המשימה המשותפת. רמת התלות ההדדית נגזרת מהמבנה הארגוני כאשר ניתן לאפיין 3 רמות של תלות הדדית בקרב הנהלות:
 • תלות נמוכה – “נבחרת שחיה” – מצב שבו על מנת לייצר הישגים במחלקה אחת יש תלות נמוכה בהישגים של מחלקות אחרות. לדוגמה- הנהלה בה לכל מנהל מחלקת מכירות משלו, שמומחית בתחום הליבה של המחלקה, כך ההישגים של מחלקה אחת כמעט ולא משפעים על ההישגים במחלקה המקבילה.
 • בנבחרת שחיה יש ערך לעבודה הקבוצתית, לניקוד הקבוצתי, אבל ברגע הקפיצה למים- כל שחיין מתמודד לבד עם השעון. הוא יכול לשבור שיא או להצליח, גם אם הניקוד הקבוצתי נמוך.
 • תלות בינונית – “מרוץ שליחים” – כאשר אופי העבודה בין המחלקות הוא בעל מאפיינים טוריים. כאשר מחלקה אחת מסיימת את חלקה בתהליך, הוא עובר לטיפול במחלקה המקבילה. לדוגמה- מחלקת פיתוח שמעבירה את המקל אל מחלקת הייצור ואלו אל המכירות.  במרוץ שליחים עיכוב בהעברת המקל, כמו עיכוב בהעברת תוצר ממחלקה אחת לשניה, פוגע בתוצאה הסופית.
 • תלות גבוהה – “נבחרת כדורסל” – אלו הנהלות בהן רמת התלות והממשק בין המחלקות הוא הגבוה ביותר. התוצאות העסקיות של כל מחלקה, קשורות קשר ישיר לתוצר, שירות או מידע הקיים במחלקות האחרות. בנחרת כדורסל, לעבודת הצוות, התאום והסינכרון בקבוצה, חשיבות מכרעת בהשפעתה על התוצאה הסופית. שחקן בודד לא יוכל להביא את הקבוצה להצלחה.

 

 1.  מיקוד – אחרי זיהוי מידת התלות, מומלץ למקד את המאמץ ב 2-3 נושאים לקידום. למשל:
 1. תפקיד ההנהלה ומטרותיה – עד כמה ברורות המטרות המשותפות של ההנהלה? מהו תפקיד ההנהלה בארגון? עד כמה קיים תיאום ציפיות לגבי נורמות וקודי ההתנהגות? (לדוגמה, איזה מידע וכיצד מועבר החוצה מידע מישיבת הנהלה).
 2. שגרות ומנגנונים – באיזה מידה השגרות והמנגנונים, כגון ישיבות הנהלה, אפקטיביות בהיבטי משך, תדירות ותכנים? באיזה אופן הם מקדמים את עבודת ההנהלה (אם בכלל…)?
 3. תפקידים – האם קיים תיאום ציפיות בין בעלי התפקידים השונים? האם ברור מה הם תחומי האחריות של כל מנהל וכל מחלקה באופן שמובן ומקובל על כולם? בשלב הבא חשוב להבין איך עובדים בנקודות התפר, הממשק.
 4. תהליכי קבלת החלטות – איך ההנהלה מקבלת החלטות? איך היא מתקשרת אותן לארגון? מה מידת האפקטיביות של יישום ההחלטות?
 5. תהליכי העבודה – בחינת תהליכי הליבה בין המחלקות – מה הן נקודות החולשה והחוזק בתהליכים? מה דורש טיפול?
 6. יחסים בינאיישים – מהי מידת ההבנה, השיתוף במידע, האמון והתקשורת בקרב חברי ההנהלה? עד כמה היחסים בהנהלה מקדמים או מעכבים את הארגון?

מתוך ששת הנושאים שכאן, מה הם השניים ששיפור בהם, להערכתך, יביא לקפיצת מדרגה בעבודת ההנהלה שלך?

 

קידום עבודת הצוות בהנהלה – החיבור בין מידת התלות לשלב המיקוד-

איזו הנהלה יש לך? מה מידת התלות בין המנהלים שבה? – זיהוי רמת התלות מאפשרת לך לאפיין את ההנהלה שלך כבסיס לבחירת הנושאים למיקוד.

כאשר רמת התלות נמוכה לרוב המיקוד יהיה בנושאים כמו תפקיד ההנהלה, מטרות משותפות, שגרות ומנגנוני הניהול. כאשר רמת התלות גבוהה, האתגר שבתיאום, סינכרון, זרימת מידע ברמה מספקת לצד תהליכי קבלת החלטות משותפים, נעשה גדול יותר ואז המיקוד יהיה בתפקידים, תהליכי קבלת החלטות ותהליכי העבודה כקודת מוצא לקידום תפקוד ההנהלה.

 

מה עושים עכשיו?

אנחנו מזמינות אותך לשאול את עצמך – מהי מידת התלות בין חברי ההנהלה לאור המשימה המשותפת? האם ההנהלה שלך דומה לנבחרת שחיה, מרוץ שליחים או קבוצת כדורסל?

בשלב הבא – באילו נושאים כדאי להתמקד כדי לייצר שיפור בעבודת צוות ההנהלה שלך?

הזיהוי והמיקוד מאפשרים לך “לשים על השולחן” את הנושא ולקיים סביבו דיון בעזרת השאלות שכתבנו תחת כל נושא. באופן הזה, ליצור שיח על הנושאים שמעכבים ועל האופן בו ניתן לעבור יחד כדי לעלות מדרגה באפקטיביות עבודת ההנהלה לטובת מימוש הפוטנציאל המשותף לקידום האירגון.

 

להצלחה הניהולית שלך,

עירית ורות

עדיין אין תגובות

Jan 23 2018

הטעות שמנהלים עושים כשהם נתקלים בתקיעות או מחסום – ואיך להתמודד איתה

כמנהלים אתם ודאי מכירים את המצב שבו אתם רוצים לייצר מהלך שישפר תהליך קיים, יחלץ מצב תקוע, אולי הרחבת אחריות על תכולה נוספת, או עבודה על פי נוהל חדש – מהלך שנתפס בעינכם כפשוט ונחוץ. אך אותם אנשים שאמורים לפעול אחרת לאור המהלך, פשוט ממשיכים בדרכם ולא מאמצים את השינוי.

למה זה קורה ואיך אפשר לפתור את המצב במאמץ נמוך?

שגית, סמנכ”לית פיתוח, ביקשה מהמדווחים אליה לקחת אחריות על הגדרת לוחות זמנים לשלב הפיתוח בפרויקטים.
עד היום הגדרת הלו”ז לפיתוח היתה מנוהלת על ידי מנהלי הפרויקט שכפופים לסמנכ”ל לקוחות. כבר תקופה שמגיעות אל שגית תלונות מצד ממשקים ומהמדווחים שלה לגבי נושא תכנון הלו”ז ואי עמידה בו.
לאחרונה, פרויקט גדול שהתעכב בצורה משמעותית והוביל לתביעת החברה על ידי הלקוח היה ההזדמנות שלה לשנות את סדרי הדברים ולהעביר את האחריות על לו”ז הפיתוח אליה “הביתה”. כמובן שזה לא היה קל – מנהלי הפרויקטים לא אהבו את הרעיון. אך ההחלטה התקבלה והשינוי יצא לדרך.

בפועל, דווקא עכשיו כשהמדווחים שלה קיבלו את מה שהם ביקשו ויש את כל התנאים להצלחת המהלך – צצות תקלות חדשות לבקרים שקשורות לתכנון הלו”ז או אם לדייק- מאי תכנון הלו”ז.

לשגית לא ברור איך מהלך פשוט ורצוי בפועל פשוט לא קורה, תקוע.

הסיבה – מיקוד בפעולות (DO) הנדרשות לביצוע המהלך והתעלמות מתפישות (SEE) מעכבות

מה הן תפישות מעכבות?

למה בקשה אחת נענית באופן מיידי ואילו אחרת נתקלת במחסום או התעלמות?
למה כששגית ביקשה שיציגו תוכנית שנתית לפיתוח העובדים – זה עבר טוב והיא קיבלה תוכניות כעבור שבועיים, או כשביקשה להצטרף לישיבות צוות אחת לחודש- גם זה עבר טוב, אבל דווקא הבקשה הזו- שעוד הגיעה מהם- נתקלת בסרוב?

מודל SEE – DO – GET – מניח שמאחורי כל פעולה שנעשית (או לא נעשית) עומדת תפיסה.

תפיסה היא מחשבה קבועה, שאנחנו לא שמים לב אליה, היא מנחה את הפעולה שלנו. תפיסה היא פרדיגמה שמנהלת אותנו בלי שנשים לב.

לדוגמא:

אם התפיסה (SEE) של מנהל בכיר היא שמנהל צריך להיות איש מקצוע מצוין ולהיות בקיא בכל הפרטים- היומיום שלו (DO) יהיה מורכב מלמידה של הפרטים, הוא יהיה מעורב מקצועית בפרויקטים, יהיה מכותב על מרבית המיילים של הפרויקטים שבאחריותו. סביר להניח שלמנהלים שלו תהיה פחות סמכות לקבל החלטות, יותר אחריות מקצועית. התוצאות ,(GET) של ההתנהלות הזו יהיו עומס גבוה, הוא יהיה צוואר בקבוק בהחלטות יומיומיות- מה שיכול להוביל לעיכובים, להגברת העומס, לתסכול מחוסר היכולת של האנשים בשטח לקחת אחריות ולהוביל. מכאן, אגב, גם יהיה לו קושי להוביל את התחום שלו אל מחוזות חדשים. פשוט כי אין לו פנאי לזה.

לעומתו, מנהל בכיר שחושב (SEE) שהמנהלים הכפופים לו הם אנשי המקצוע בשטח, שתפקידו לשאול את השאלות הנכונות והקשות, להזיז חסמים, לאתגר בפרויקטים חדשים, להיות בקיא, במידה. הוא יקיים ישיבות סטטוס, ויבקש דיווחים- אבל לא ירד לפרטי הפרטים שלא לצורך, שאלות ביצועיות שיופנו אליו- הוא יעביר אל המנהלים שלו, הוא יבקש פתרונות במקום לתת אותם, הוא יתפנה לחשיבה לטווח הבינוני – לאן הוא רוצה לקחת את התחום מתוך האסטרטגיה של הארגון, הוא יפנה חסמים של פרויקטים. בשורה התחתונה סביר להניח שהיחידה של אותו מנהל (GET) תספיק יותר תהיה זריזה ויעילה יותר.

 

הקשר שבין תפישות מעכבות להגדרת לו”ז לפיתוח

חוזרים אל שגית והמדווחים שלה- אחרי בירור הסתבר שהבקשה שהלו”ז יעבור אליהם נבעה מהצורך שלהם להוריד את הלחץ שמופעל מצד מנהלי הפרויקטים. יותר מזה, לתפיסתם (SEE) לתת לו”ז מדוייק לפיתוח זה לא ריאלי. “אפשר לתת הערכות כלליות, אבל בפיתוח- אתה לא יודע איזה תקלות יעלו, מה יקרה בפועל במעבר מתכנון לביצוע, בקשה של לו”ז מדגישה את חוסר ההבנה של מנהלי הפרויקטים בפיתוח”.

כשזו התפיסה (SEE) אין פלא שבפועל אין פעולה בנושא (DO) בהתאם – אין תכנון לו”ז והתוצאות (GET).

את הנושא הזה פתרנו דרך תהליך משותף למנהלי הפרויקטים ומנהלי הפיתוח.

 

אז מה עושים?- איך חושפים תפיסות מעכבות ומשחררים חסמים?

ביומיום העמוס של מנהלים ישנו רצון שמה שמבקשים – יקרה. וזה אכן קורה במרבית המקרים. לכן הסימן הראשון שלכם לחשיפת תפיסות מעכבות הוא כשמשהו לא קורה.

 

1. וודאו שהבקשה המקורית שלכם ברורה ושיש לאנשים את הכלים לממש אותה

2. באומץ, בלי שיפוטיות, שאלו למה הדברים לא קורים בפועל

3. הקשיבו היטב!!!! בתוך הסיבות הרציונאליות יעלו תפיסות המצב. למשל: “אי אפשר לתת לו”ז ברור” או “מנהל פרויקטים לא יודע להגדיר כמה זמן לוקח הפיתוח”.

4. זיהיתם את התפיסה- שקפו אותה, את ההתנהלות שהיא מייצרת, והתוצאות. מכאן הגדירו את התוצאה הנדרשת, והתפיסה החדשה שמתחייבת.
“בסוף, הדליוורי ללקוח צריך להגיע בזמן. התחייבות של הפיתוח ללו”ז היא הכרחית. אתם אנשי המקצוע, אתם עושים את ההערכה. עדיף ההערכה עם עיכוב מאשר חוסר הערכה. האפשרות השניה היא שתכנון לו”ז הפיתוח יחזור אל מנהלי הפרויקטים.”

לסיכום,

לרוב, שכשרוצים לייצר מהלך שמטרתו להסיר מחסומים ולשחרר תקיעויות, רובנו ניגשים לזה דרך הפעולות (DO) הנדרשות ליצירת המהלך ומתעלמים מזיהוי התפישות (SEE) שעומדות מאחורי המצב הקיים. אותן תפישות שיצרו את המחסומים. ברגע שמזהים את התפישות הקיימות, ניתן לייצר תפישות חדשות (לדוגמה, עדיף הערכת לו”ז  עם  עיכוב מאשר חוסר הערכה או הפיתוח הוא חלק מתהליך המכירה וההתחייבות ללקוח). התפישות החדשות יביאו לפעולות הנכונות ומכאן לתוצאות הרצויות.  ללא זיהוי אותן תפישות מעכבות, תמשיכו לקבל את אותן התוצאות, כמו במקרה שלנו- אי עמידה בלו”ז פיתוח.

להצלחה שלך,
עירית ורות.

עדיין אין תגובות

Dec 19 2017

3 ערוצים לכניסה מוצלחת לתפקיד ניהולי

 

שנים של ליווי מנהלים בכניסה לתפקיד חדש לימדו אותנו דבר חשוב – מי שמכין את עצמו לקראת התפקיד החדש :

 • מקצר משמעותית את תקופת ההתמקמות והלמידה
 • חוסך מעצמו חלק מהטעויות של תחילת תפקיד
 • מגבש מהר את המטרות והתוכנית הניהולית
 • רותם באופן אפקטיבי את השותפים הרלוונטיים מתחילת הדרך ומוביל שותפויות
 • מצמצם את שלבי ההצפה וההתבדרות ומאפשר מיקוד ויצירת ערך מהר יותר

חשוב לשים לב שגם כאשר נכנסים לתפקיד מתוך הארגון, יש חשיבות ללמוד את הארגון מנקודת המבט החדשה של התפקיד. מסקנת מחקר של מקינזי מ 2016 על כניסת מנהלים לתפקיד* הראה שמנהלים שהגיעו לתפקיד מחוץ לארגון הצליחו יותר הודות ליכולתם להביא ראיה חדשה ורעננה על החברה. מסקנת המחקר מצביעה על כך שישנה חשיבות לכך שגם מנהלים שהתמנו לתפקיד מתוך הארגון יאמצו נקודת מבט רחבה, וכמה שיותר אובייקטיבית. ריבוי שיחות עם בעלי תפקידים בארגון יאפשרו לך חשיפה לתפישות חדשות לגבי הארגון אל מול בחינה מחודשת של התפישות שלך ומכאן להרחבת נקודת המבט שלך.

איך עושים את זה?

גם אם מדובר בקידום לתפקיד ניהולי מתוך היחידה, וגם אם מדובר בהגעה לתפקיד מבחוץ (מיחידה אחרת או מארגון אחר), אנו מציעות לעבוד עם המודל הבא שמשלב בין 3 ערוצים: צורכי הארגון, מאפייני התפקיד וסגנון הניהול שלך:

 

 1. ערוץ הארגון

המטרה – לבנות לעצמך תמונה של הארגון או היחידה שתהיה תחת ניהולך באופן שיאפשר לך מיפוי תהליכי ליבה עסקיים, אתגרים מרכזיים שבפתח, הבנת יחסי כוחות, הכרת תהליכים מעל ומתחת לפני השטח וכו’…

איך בונים תמונה?

 1.  מתחילים במיפוי כלל האנשים או היחידות שמשפיעים או מושפעים מהיחידה שלך – המנהל שלך, קולגות בהנהלה, מדווחים ישירים, ממשקים בארגון ולקוחות מרכזיים.
 2.  קובעים פגישה עם כל גורם כזה, במידה ויש הרבה, ניתן לדגום את המרכזיים שבהם.
 3.  מגיעים לפגישה עם סט שאלות שגורמות לצד השני לעצור ולחשוב על התשובות.

לדוגמה-

שאלות למדווחים הישירים – דוגמאות להצלחות וקשיים של היחידה בעבר, מה צריך לקרות כדי שהיחידה תקפוץ מדרגה בשנה הקרובה? מהי תדמית היחידה בארגון? מהם האתגרים העיקריים שעל הפרק? ממה חשוב להימנע?

שאלות למנהל/ת שלך- מה בראייתך תהיה הצלחה של היחידה? מהם הבורות שאפשר ליפול אליהם ואת/ה יכול/ה מראש לסמן לי אותם? מה מאפיין את הממשקים בין היחידה ליחידות האחרות?

שאלות לממשקים – מה עובד טוב בממשק עם היחידה? איפה החריקות? מה הציפיות שלך לאופן העבודה ביננו? מה תהיה הצלחה?

מעבר לערך שבבניית תמונת תהיחידה, לשיחות ערך אדיר בבניית אמון עם השותפים השונים. הן משקפות נכונות כנה מצידך ללמוד, להכיר את עמדותיהם ולכוון להצלחה משותפת.

תקופת ההכנה והכניסה לתפקיד מהווה חלון הזדמנויות חד פעמי לשאול שאלות שבהמשך קשה לשאול ולהניח יסודות לממשקי עבודה פוריים. לכן חשוב לנצל חלון זה היטב לטובת בניית התמונה הארגונית כך שתהיה מקיפה ומעמיקה.

2. ערוץ התפקיד

המטרה- לגבש לעצמכם את האופן בו אתם תופשים את תפקידכם.

תפישת תפקיד מבוססת על שני הבטים עיקריים. הראשון, הבנת מכלול הציפיות של כלל השותפים שלך ממך (מנהל ישיר, קולגות, ממשקים, מדווחים, לקוחות וכו…). אין זה אומר שעליך לעמוד במכלול הציפיות, אך חשוב להכיר אותן. ההיבט השני הוא הבנת הגדרת התפקיד ותחומי האחריות שלך.

איך מגיעים להבנות אלו?

באותן שיחות שתקיימו עם כלל השותפים שאלו גם על האופן בו הם רואים את התפקיד שלך – מה הציפיות האישיות ממך? אילו טיפים יש להם לתת לך?

שיחות עם אנשים שביצעו את התפקיד בעבר, ועם אנשים שמבצעים תפקיד דומה / מקביל בארגון, ישפכו אור לגבי הבנתך את התפקיד ואתגריו הייחודיים.

לאחר קיום השיחות, יש לרכז את הציפיות שעלו מהגורמים השונים, את הגדרת התפקיד ותחומי האחריות. ובמקביל לעשות חשיבה על אופן מימוש התפקיד בעיניך.

3. הערוץ האישי

זה הזמן להתבונן על עצמך ולשאול את עצמך שאלות כגון: מה הערך המוסף שאביא לתפקיד? מהן היכולות שלי שהביאו להצלחותי עד כה וארצה להביא לתפקיד החדש? מה עלי לעשות הפעם אחרת? מהם התחומים /  ואילו אצלח בקלות הנושאים בהם יתכן ואתקל בקושי?

ניתן לנצל את תקופת המעבר בין התפקידים לבקשת משובים משותפים עימם עבדת בתפקיד האחרון. הם יעלו את רמת המודעות העצמית שלך לסגנונך הניהולי, להישגים שלך בתפקיד ולחולשות שלך. מנהלים עם מודעות עצמית לסגנונם האישי והניהולי הם מנהלים עם עוצמה ויכולת השפעה רבה יותר.

לסיכום,
לאחר תהליך למידה והעמקה בארגון, בתפקיד ובעצמך, נוצרת תמונה שמתחילה להתבהר לגבי תפישת התפקיד שלך אל מול האתגרים הארגוניים שעל הפרק והאיכויות האישיות שלך שיבואו לידי ביטוי בתפקיד. זהו בסיס מצויין לכניסה אפקטיבית, ממוקדת ונכונה לתפקיד. כזאת שמאפשרת להגיע מהר וטוב יותר לגיבוש האופן והאמירה שלך בתפקיד, רתימת השותפים, הצבת מטרות והשגת התוצאות הרצויות לך.

להצלחה הניהולית שלך!,
עירית ורות

* How CEOs can boost their odds of success / 05.2016

עדיין אין תגובות

Nov 26 2017

למנף את השנה החדשה – תרגיל לצוות ניהולי / עובדים

שנה חדשה בפתח, אווירת החג מתקרבת, מתנות,

חגיגיות באוויר, אנרגיה טובה.

חשבתי- איך אפשר למנף את ההזדמנות לאירוע משמעותי בצוות?

נזכרתי בתרגיל מתוך סדנאות מנהלים שאני מעבירה,

עשיתי לו התאמות ואני משתפת אותך בו – לשימושך

 

ה ת ר ג י ל :

 

הקדמה:

לרוב אנחנו מדברים עם הצוות על מה שעשינו ומה שצריך לעשות. אנחנו פחות מדברים על איך הצוות עובד- בין אם זה צוות הנהלה או צוות עובדים.

באופן טבעי לכל אחד מחברי הצוות יש מה לומר על הצוות- משהו שהוא אוהב ומעריך באיך שהדברים עובדים ומשהו שמעצבן או עובד פחות טוב באופן שבו הצוות עובד ביחד.

לא צריך לחכות לתהליכי פיתוח צוות כדי לדבר על ה”איך” –

שנה חדשה זו הזדמנות מצויינת לפתוח דברים באווירה טובה וחיובית

ולאחל לצוות מגוון איחולים.

 

הנחיות:

מיקום: מומלץ חדר סגור, בישיבה נוחה של הצוות ביחד.

אווירה: נינוחה, חגיגית- אם אפשר בנפרד מישיבה מקצועית שוטפת.

כוסיות יין, כיבוד קל – מומלץ!

חלקו לכל עובד כוסית יין והנחו אותם לאחל לצוות בשני משפטים:

1. אני מאחל לצוות שנשאיר בשנה הקודמת….

2. אני מאחל לצוות לשנה הבאה שנמשיך…

בסיום הסבב (כולם אומרים!) “לחיים” עם כולם.

 

 לדוגמא:

> שנשאיר בשנה הקודמת את הויכוחים מי צודק / את החשבונות אחד לשני / את הקיטורים על הצוות

> שנמשיך לייצר פתרונות מעולים ללקוחות החברה / שנמשיך לעוף ביחד על משימות ולעבוד בשיתוף פעולה כמו בפרויקט X / שנמשיך לפרגן אחד לשני

 

הצעות ודגשים:

1. מנהל שחושש מ”סגירת חשבונות” אפשר להסתפק באיחולי “שנמשיך”

2. ציניות – אם עובר לכם בראש תסריט אימים שבו אנשים מרימים גבה או צוחקים – יש סבירות שזה יקרה. ממליצה בחום להתמודד עם הציניות בחיוך, ולעשות את התרגיל- זה סוג של משוב לצוות שיגלה דברים משותפים או סותרים ויצור המשכיות ודינמיקה חיובית ומשוחררת.

 

שתפו אותי אם עשיתם את התרגיל ואיך היה.

שיהיה לכולנו חג שמח,

שנה נפלאה של התפתחות ושיאים חדשים!

להצלחה הניהולית שלך!

רות חובב וענונו

עדיין אין תגובות

Nov 26 2017

שאלה אחת שתעזור לך לייצר צמיחה משמעותית

“מה דרוש לך כדי לייצר צמיחה פי 10?” שאל אותי מוטי סחראי, מנטור עסקי.

“ובכוונה אני שואל על פי 10 ולא על פי 2, כי כדי לייצר צמיחה פי 2- נחשוב על מאמץ גבוה יותר, התייעלות, עבודה קשה. ובשביל לייצר צמיחה פי 10 צריך לחשוב אחרת ולייצר פיתרון שונה”.

לא אחת מנכ”לים, מנהלים בכירים נדרשים לייצר צמיחה, התייעלות.
האוטומט הוא להסתכל “פנימה” על החברה, על היחידה שבניהולי,
לחפש את הצמיחה בתוכה = חשיבה “פי 2”.
לרוב, צמיחה משמעותית ולאורך זמן  לא תגיע מהסתכלות פנימה.
אני נתקלת במצבים בהם הרצון של מנהלים לשפר
מביא ליותר מאמץ שלאט לאט שוחק מנהלים ועובדים
שמשקיעים יותר כדי להגיע לתוצאות טובות יותר,
ולבסוף, השינוי המיוחל לא בהכרח מגיע.

אז מה עושים? – חושבים “פי 10”

גם אם לא אלו התוצאות הדרושות, דרך השאלה הזו מוצאים פתרונות חדשים.

אחת הדרכים לייצר קפיצה משמעותית היא להסתכל החוצה,
מחוץ ליחידה שבניהולי, מחוץ לארגון, החברה. לחפש שיתופי פעולה בארגון או מחוצה לו,
שיביאו לפריצת דרך.

לדוגמה, באחת מתכניות הניהול שהנחיתי, זיהו שני מנהלים בכירים
הזדמנות לבנות יחד סדנה מקצועית ללקוחות.
שיתוף הפעולה שנוצר בינהם הוליד שינוי משמעותי לארגון:
הוא הביא להטמעת סדנה ללקוחות שהקפיצה את שביעות רצון הלקוח
(=נאמנות לקוח, מכירות חוזרות בהמשך).
בנוסף, הסדנה הביאה לעבודה נכונה של הלקוח עם המוצר,
וזה הוביל לחסכון שעות עבודה בייצור ולחסכון בחומרי גלם.

אף אחד מאותם מנהלים לא יכול היה להגיע לתוצאות כאלו ביחידה שלו בעצמו.

לסיכום,

חשיבה בגדול מייצרת פתרונות חדשים וחדשניים בחברה, לעומת חשיבה שמייצרת מאמץ או יעילות פנימית גבוהה יותר. השילוב בין החשיבה העסקית לחשיבה הארגונית מייצרים תוצרים מפתיעים ומרחיקי לכת.

להצלחה הניהולית שלך!

עדיין אין תגובות

Nov 26 2017

קצרים בתקשורת עולים לחברה הרבה כסף- מה אפשר לעשות עם זה?

השבוע הייתי בארגון שבו שני מנהלים כמעט לא מדברים אחד עם השני,
“אין בינהם כימיה” אמר לי מנהל, “כל אחד עובד אחרת, אני מקבלת הנחיות סותרות מהם” שיתפה עובדת. מאוד בלט כמה זה מעסיק ומשפיע על הסובבים אותם. 

לאורך היום גיליתי מה המחירים של “חוסר הכימיה”:
>
עובדים מקבלים הנחיות כפולות ושונות ופועלים לאורן (בזבוז זמן…)
> עובדים מיחידות שונות מקדמים במקביל וללא סינכרון את אותם פרויקטים לכיוונים שונים
> לעיתים יש עיכוב בלו”ז ללקוח- בגלל אי הבנות, או העברת אחריות בין היחידות
> יש הזמנות כפולות של חומרים או ספקים

כלומר, אפשר להבין ש”חוסר הכימיה” עולה לא מעט לחברה-
כסף, שעות עבודה, פגיעה בשירות ללקוח, תחושה של עומס.
ויותר מזה- תסכול, כעס, ובזבוז אנרגיה שיכולים להוביל לשחיקה.

כהנמן, טברסקי, אריאלי ועוד רבים חקרו והוכיחו
שתהליכי קבלת ההחלטות שלנו לא תמיד רציונליים
והדוגמא הזו ממחישה היטב את המצב:
לכאורה “כימיה”- אינה רציונלית ולכן לא אמורה לייצר כאלה נזקים עסקיים וכלכליים.
בפועל זה קורה- בין חברי הנהלה, בין מנהלים.
מאחורי אותם “קצרים בתקשורת” יכולה להיות חוסר התאמה אישית,
חוסר אמון והערכה מקצועיות, תהליכי עבודה לא נכונים,
אינטרסים שונים ואף מנוגדים.
אני מוצאת שבמרבית המקרים (נכון, לא בכולם),
ניתן לגשר על מצב כזה בעיקר דרך הבנה, תאום ציפיות ותקשורת נכונה
שיובילו לתיקון הדרוש.

 

אז מה עושים???


3 דרכים לייצר שינוי, כתבתי אותם אליך כפונקציה ניהולית חיצונית למצב-
למשל כששני עובדים לא עובדים טוב ביחד, או שני מנהלים לא משתפים פעולה.
יחד עם זאת, אני מזמינה אותך לחשוב אם לך יש חלק במערכת כזו.

1. הגדרה מדוייקת של מטרה משותפת-
כזו שלא ניתן להגיע אליה לבד אלא רק בעבודה משותפת היא התחלה מצויינת. התלות אחד בשני כדי להגיע ליעד משותף משנה את השיח ואת הצורך למצוא פיתרון. למשל: % עמידה בלו”ז בפרויקטים משותפים.
הגדרת היעד יכולה להעשות על ידך, או לתת להם להגדיר אותו.

2. אצל מי האחריות
בכל פעם שאתם מתערבים ומוצאים פתרון או מהווים את החלופה לתקשורת בין אותם מנהלים, אתם משמרים את הפער. חשוב שתהיה ציפייה ברורה וחד משמעית שלכם מאותם מנהלים – שהאחריות היא שלהם ועליהם למצוא פתרונות רלוונטיים שמוסכמים על שניהם.

3. לא חייבים לאהוב או לקבל, חייבים להבין
לא מעט חילוקי דעות מבוססים על השערות לא נכונות, מידע חסר, ראיית תמונה חלקית, חוסר הבנה של תהליכים שקרו וקורים.
יצירת שיחה בין אותם מנהלים שמטרתה היכרות של היחידות, זיהוי ניגוד עניינים והזדמנויות להשפעה, ללא “שוטף” ונושאים לטיפול- יכולה להיות בסיס לצמצום פערים והבנה ומכאן הגעה להסכמות בנוגע לעבודה המשותפת.

פעולה אחת או יותר מאלו, יסדקו את המעגל שמייצר אי הבנה נוספת, חוסר תיאום ויתניעו מהלך.

המחירים של עבודת ממשקים שלא עובדת הם גבוהים- וזה בולט, לכן לרוב הארגון נדרש לטיפול בהם.

המצב המורכב יותר הוא כשהמחירים אינם בולטים, או כשההזדמנויות לא ממוצות עד תום בעבודת המשקים- וכך פוטנציאל תפעולי, עסקי וניהולי “נשאר על הריצפה”. אני מזמינה אתכם לבחון- “מה היה קורה אם” עבודה עם ממשק משמעותי לכם היה עובד טוב יותר.
לאן הייתם מגיעים יחד?

עדיין אין תגובות

Jun 07 2017

לחשוב מערכתי – לצמצם את המאמץ בארגון

 

כשחושבים ומתכננים פרויקט ברוב המקרים אנחנו ממוקדים במטרות ובתוצאות הישירות:

 • פרויקט לצוות או מחלקה שיוביל ליעד מוגדר
 • פיתוח של מוצר חדש
 •  תוכנית פיתוח למנהלים בדרג ביניים

הפוסט הזה עוסק במעגל השני של ההשפעה, בהשלכות נלוות, בתוצרים של התהליך שהם מעבר ליחידת הבסיס אליהם אנחנו מכוונים:

 • מה לא קורה כשהצוות ממוקד בפרויקט הגדול שלו?
 • איך בחירות הפיתוח משליכות על הרכש, האריזה או השינוע?
 • מה קורה יום אחרי תוכנית פיתוח המנהלים?

האינטנסיביות, העומס, השפה הניהולית מכוונים אותנו להתמקד – במסגרת המוגדרת, במטרה. בדרך לא תמיד אנחנו מזהים את הגורמים המושפעים מהתהליך במעגל השני או השלישי: המוצר מגיע לאריזה ומסתבר שחומרי האריזה לא מתאימים, הצוות שהגיע ליעד יצר חוסר במחלקה אחרת שנפגעה, קשר בין מנהלים שנבנה לאורך זמן ובהשקעה גבוהה מתפורר עם הזמן ולא מייצר ערך.

בקורס פיתוח מנהלים שיתף מנהל מהתפעול על פרויקט ענק שהוא מוביל בו עושים שינוי במיקום המחסנים של החברה. הוא תאר איך נערכים למעבר כך שהסחורה תישמר, המעבר יהיה קצר, השבתה מינימאלית. היה בולט איך בתהליך החשיבה המיקוד הוא “פנימי” – תפעולי. לאחר התיאור מנהלים מהמחשוב, מהשיווק, מהמכירות, אמרו שהם מופתעים לשמוע על זה באופן הזה רק עכשיו ואיך כשסיפר על הפרויקט הם חשבו איך זה ישפיע עליהם: המחשוב העלו את הצורך בתכנון מוקפד שדורש אנשים, המכירות ציינו את האטת השילוח בתקופת המעבר ולאחר מכן, השיווק- העלו שאלה האם יש סינכרון עם קמפיינים כדי להתאים את הדרישה ליכולת ההספקה ללקוחות.
באותה נקודה הבין המנהל שיתכן שפרויקט המחסנים יוכתר כהצלחה תפעולית, אבל בשירות הלקוחות ובמכירות יווצר עומס ומאמץ גדולים, שייצרו לחץ וכעס על התפעול ומכאן השקעת האנרגיה, הזמן והמאמץ יהיו גדולים.

 


איך נמנעים מזה? פיתוח והרחבת הראייה המערכתית

ניתן לפתח את הראייה המערכתית בכמה רמות ארגוניות:

 • תפיסה ניהולית– עד כמה אנחנו מכווני מטרה בכל מחיר ובאיזה מידה אנחנו מקדישים מחשבה למעגלים הנוספים שמושפעים ומשפיעים. האם חברי ההנהלה עובדים ב”סולו” או בחשיבה משותפת ושיתוף פעולה? איזה מסרים מועברים לגבי תלות בין צוותים ושיתוף פעולה בארגון?
 • מדידה– האם מודדים כל יחידה בפני עצמה או גם תוצרים שהם פועל יוצא של שיתוף פעולה- שכן מדידה מייצרת התנהגות.
 • חשיבה מתוך אחריות מורחבת–  בתכנון פרויקט למפות מי השותפים, הממשקים, המושפעים מהמהלך. איך מערבים אותם כך שיוכלו להערך להשלכות הצפויות?
 • להקנות כלים דרך שיקוף המחשבה שלכם – ככל שמנהל בכיר יותר הראייה המערכתית שלו רחבה יותר. לרוב השימוש בה הוא אינטואטיבי ולא מודע. אל תסתפקו בהנחיות או קבלת החלטות. ישנו ערך גבוה לשיתוף ושיקוף אל המנוהלים על ידכם את דרך החשיבה וקבלת ההחלטות שלכם, את השיקולים שהם מעבר לגבולות הגזרה.

 

יוזמה ומניעה של אירועים שליליים- לייצר הקלה על המערכת

כשבשלב התכנון והביצוע חושבים גם על ההשלכות הנלוות- מראש מזהים אי דיוקים, אי בהירות, חוסר סינכרון. לא תמיד פשוט או יש שיתוף פעולה כדי לייצר תיקון, אך במקומות שכן- הרווח הוא גדול: תאום טוב שמבוסס על קשר ותקשורת יוביל לצמצום הבזבוז, הבנייה של תהליך עבודה מסורבל- ייצר הקלה ויקצר זמני עבודה, עידכון של מדדים ויעדים לכאלו שמעודדים שיתוף פעולה- יגבירו את היעילות הארגונית.

חשיבה מערכתית מרחיבה את שלב התכנון אך מייצרת הקלה בשלב הביצוע. היא מונעת טעויות ו”שרפות” ומכאן הערך שלה גבוה לחברה ולעובדים בה.

 

להצלחה שלכם,

רות חובב וענונו.

 

עדיין אין תגובות

May 14 2017

העברת מסר שמניע רגשית

עידית ואני מכינות את האופן שבו תפתח את קורס המנהלים בשבוע הבא.
יש כאן הזדמנות עבורה להעביר מסר ל13 מנהלים בדרג ביניים,
מעטים המקרים שהיא פוגשת אותם בפורום כזה.

היא רוצה לנצל את ההזדמנות.

יש המון נושאים שהיא חושבת שזו הזדמנות מצויינת לפתוח איתם את הקורס-
לגבי החברה והמצב בשוק, לגבי התפקיד שלהם, לגבי ההשתתפות בקורס.

היא מבינה שזה יותר מדי, אבל הכל חשוב, וזו באמת הזדמנות!.

שאלתי אותה את שאלת התוצאה:

כשתסיימי לדבר- מה תרצי שהם יזכרו? איך תרצי שהם ירגישו?

 

ואז צפיתי בהרצאת TED –  “Why we do what we do?” של טוני רובינס, איש עסקים אמריקאי, מצליח מאוד במובנים עסקיים והשפעה.

שלחתי את ההרצאה אל עידית משתי סיבות-

 1. האופן – כמה ידע ורצון טוב יש לו, איזה אנרגטיות! ואיך לפעמים צריך לבחור במה להתמקד.
 2. התוכן – היא עוסקת בהנעה, באנשים, ברגש וקשורה קשר ישיר לניהול.

בעוד שבוע ימים כל מסר ותחושה שתעביר עידית למנהלים בקורס, ההשפעה שלהם תהיה משמעותית ומורגשת:
רצון להשפיע, ציפייה, מוטיבציה לייצר שינוי, מסוגלות, תסכול, מיאוס, עומס.

יום למחרת קיבלתי ממנה את הנושא המרכזי והתחושה שהיא רוצה שמשתתפי הקורס יתמקדו בהם בעקבות הפתיח שלה. היה מפתיע שהנושא לא היה ברשימה המקורית.

ממליצה בחום להקשיב להרצאה כאנשים וכמנהלים.

צפייה מהנה – 21 דקות, הקשבתי כבר כמה פעמים בנסיעות ובכל פעם אני מגלה משהו נוסף!

רות חובב וענונו

עדיין אין תגובות

Apr 25 2017

ניהול שינוי- אם אתם לא מאמינים בו- למה שהעובדים שלכם יאמינו…

 

אנחנו מסתכלות על התוצאות ולא רואות שינוי משמעותי ביחס לתחילת התהליך. עברו כמעט שלושה חודשים מאז שיצאנו לדרך עם השינוי. אדווה מסתכלת עלי במבט נחוש ואומרת “אני מאמינה בזה, זה יגיע” ואנחנו מתכננות את הצעדים הבאים להובלת התהליך.

אני מלוה את אדווה בהובלת שינוי תפיסת תפקיד המחלקה, מכאן גם תפיסת תפקיד העובדים מתעדכנת, וזה מוביל לשינויים בהתנהלות והפעולות שלהם- כלומר שינוי הרגלי עבודה. בדרך המדדים והיעדים מתואמים ויש ציפיות להשלכות נוספות.

לאורך הדרך אדווה מתמודדת עם שכנוע המנהלים שכפופים אליה בצורך ובערך של התהליך, עם הנעה  לפעולות חדשות, שונות מהמוכר. היא מותמודדת עם התנגדויות עובדים לשינוי בתפקיד- שלא מוסכם על כולם, עם הקושי שלהם להטמיע הרגלים חדשים, עם ההנעה שלהם לאורך הדרך.

והיא עושה את זה מתוך אמונה מלאה שזה הדבר הנכון!

המחיר שמנהל משלם כשיש לו ספק בשינוי שהוא מוביל

 

לאדווה יש פריבילגיה- היא יזמה את השינוי שהיא מובילה. אבל לא תמיד זה המצב- לא אחת שינויים כפויים על מנהלים- שינוי במדיניות, במוצר, בתהליך, מבנה ארגוני ועוד.

כמנהלים נדרש מכם להוביל שינויים שלא בהכרח בחרתם, שלא בהכרח מעוצבים כמו שאתם חושבים שנכון שיהיה. וכשיש בכם ספק או ביקורת הם עוברים הלאה (גם כשמנסים להסתיר): התנסחות מהוססת, פעולות לא עקביות, חוסר חשק או כח להתמודד, קצב ואופן העברת המסרים, אופן קבלת ההחלטות סביב הנושא. כל אלה מורגשים ומועברים הלאה אל מי שבקשר אתכם.

ומאחר ואין אפשרות בחירה וחייבים להוביל את השינוי – הוא דורש יותר אנרגיה, העיסוק בו מעייף ומתיש, ונדרש מאמץ להוביל ולהטמיע כדי לעמוד ביעדים.

 

אז איך בכל זאת מובילים שינוי שלא לגמרי מתחברים אליו? מתחילים מהראש…

 

איך להוביל את השינוי גם כשאנחנו לא מסכימים איתו

 

נתחיל מהתפיסה:
שינוי הוא דבר הכרחי. בטבע צמר צומח או קמל, אין מצב סטטי. כך גם בעולם הארגוני- עסקי מי שלא מתקדם צועד אחורה. במקביל להבנה הזו מרבית בני האדם נרתעים משינוי שכולל בתוכו אי וודאות ומאמץ במקום וודאות ושגרה מוכרת- גם אם אינם מיטיבים עימנו. וכדי להוביל את עצמך ואת העובדים שלך בשינוי האמונה שלך בנחיצות, בערך, בטוב שהשינוי יביא משמעותית להצלחה.

לכן, לפני הכל חשוב לשאול ולברר, לקבל תמונה רחבה שתאפשר לך להבין את הדברים בראיית החברה, השוק הארגון- למה נדרש השינוי? מה הערך שלו?. אחרי שיש הבנה עוברים לשלבים הבאים:

 1. זיהוי הזדמנויות– עשו לעצמכם רשימה (כתובה, לא בראש) של כל ההזדמנויות שיכולות להיות בשינוי- באופן ישיר או עקיף. אל תסתפקו ברעיונות הראשונים שעולים לכם בקלות, תשאפו להכפיל אותם.
 2. זיהוי הסיכונים שבהישארות במצב הקיים– מה “יקמול” אם לא נתעדכן. גם את זה חשוב לכתוב.
 3. מה יוצא לעובדים שלך מזה– וודאו שבשתי הרשימות הללו יש סעיפים שנוגעים לעובדים שכפופים לכם- כלומר, מה ההזדמנויות עבורם, מה הסיכונים עבורם. תחשבו רחב.
 4. לקבל את זה שלא הכל מושלם כשיוצאים לדרך – סביר להניח שיש ביקורת או הערות על האופן שבו מתוכנן השינוי. זה בסדר ולגטימי. על נקודות מסויימות תצליחו להשפיע לפני הביצוע ועל אחרות תוך כדי תנועה. ישנם מקרים שיוכיחו שאפשר אחרת ממה שחשבתם, ובאחרים מובילי התהליך יקבלו את דעתכם באיחור. זה נורמאלי.
 5. מיפוי התנגדויות צפויות- ומענה להן – חשוב לעשות סיעור מוחות, רצוי עם המנהלים שכפופים אליך (באופן הזה מרוויחים רתימה שלהם).
 6. להכין מראש סל פעולות – חוסר עקביות הוא אחד הגורמים שמאריכים את ההטמעה ושוחקים אנשים בתהליכי שינוי. הכינו מראש סל פעולות להעברת מסרים, תדירות, ותמיד תדעו מה השלב הבא לביצוע.

אם אחרי כל זה עדין יש בכם התנגדות, תעשו בירור פנימי למה ומה דרוש לכם כדי לצאת לדרך באמונה בנחיצות והערך של התהליך והשינוי. למה? כי אחרת סביר להניח שזה יעבוד פחות טוב / יותר קשה / יותר לאט וחבל.

“את עומדת לקבל ממני מייל מפתיע” אדווה אמרה בטלפון. המהפך שחל בנתונים שהגיעו בסוף החודש השלישי היה דרמטי. האמונה שלה בנחיצות השינוי, ההתמדה שלה עם המנהלים והעובדים, העקביות במסרים, הגיוון בפעולות, סחפה אחריה (לא בקלות, יש לומר) את העובדים והמנהלים שכפופים אליה והניבו תוצאות שבהנהלה שמחים מאוד לראות. אם היתה נכנעת לקולות הסקפטיים, לסימני השאלה היא לא היתה מגיעה לתוצאות הללו בזמן הזה.

הובלת שינוי בביטחון, באמונה מלאה בנחיצות שלו, בתוצרים שלו, יניעו את התהליך בעליות ובמורדות. בכל פעם שיש ספק- בתחילת הדרך זה קורה יותר, חשוב לחזור אל ההזדמנויות והסיכון שבהשארות במצב הקיים  ולהחליט מה הצעד הבא שלך, לא מעבר.

כי אם אנחנו לא מאמינים לעצמנו, למה שאחרים יאמינו לנו…

 

 

עדיין אין תגובות

הבא »